Hamsterarter

Hamsteren er en gnaver og er faktisk i familie med mus og rotter, men er dog i en særskilt underfamilie for sig. En hamster er ikke bare en hamster, da der findes ca. 30 forskellige hamsterarter. Det er dog kun et fåtal som man holder i fangenskab. Af de hamsterarter...